Videopozvánka k referendu 11. 11. 2023 a informace o projektu.

Vyjdření specialisty ze státního Zdravotního ústavu k hluku VTE.

Levnější elektřina pro občany

Čistou elektřinu z větrníku jsme připraveni občanům Krouny, František, Rychnova, Čachnova, Rudy a Oldřiše dodávat za zvýhodněných podmínek. Garantujeme cenu silové elektřiny na úrovni 3 Kč/kWh (bez DPH), a to po dobu 5ti let (následně případně upravit o inflaci, max. však 2 % ročně). Dále garantujeme snížení této ceny v případě, kdy investor na výstavbu načerpá investiční dotaci. Při 50% investiční dotaci bude cena silové elektřiny 2 Kč/kWh (bez DPH).

Naším cílem je, aby na projektu finančně profitoval každý občan Krouny a každý byl dlouhodobě ochráněn před budoucími výkyvy na energetickém trhu a energetickou chudobou.

Průměrná spotřeba RD v ČR je 6 000 kWh. Současná cena silové elektřiny v cenících dodavatelů je více jak 4 Kč bez DPH/kWh (např. aktuální cena ČEZ Prodej je mezi 4,14 - 4,44 Kč/kWh bez DPH, viz zde).

Průměrná roční úspora na domácnost tak bude činit 7 260 Kč vč. DPH při ceně 3 Kč/kWh respektive 14 520 Kč ročně při ceně 2 Kč/kWh. Při předpokládaném postupném budoucím navyšování spotřeby domácností (přechod na topení tepelnými čerpadly, elektromobilita) nebo při budoucím navýšení cen elektřiny (konec elektřiny z uhlí kolem 2030, nákladná dostavba jadrných zdrojů kolem 2040) se úspora dále navýší.

Elektřinu budeme občanům dodávat formou energetického společenství, které založíme spolu s obcí ve smyslu zákona Lex OZE II. Více zde.

Příspěvek na rozvoj obce – 39 mil. Kč za 20 let

Za umístění projektu ve vybrané lokalitě na obecním pozemku, nabízíme obci Krouna „nájemné“ 300 000 Kč ročně za každou instalovanou MW výkonu. VTE 6,5 MW by do obecního rozpočtu přinesla každý rok 1 950 000 Kč, což dělá za dobu 20 leté životnosti 39 000 000 Kč. O využití prostředků rozhodnou zastupitelé obce Krouna.

Rozpočty obcí bývají i přes maximální snahu šetřit obvykle vyrovnané. Na investice nezbývají finanční prostředky a jejich realizace je obvykle podmíněna čerpáním dotací. Téměř všechny dotace je nutné spolufinancovat, v rozsahu 10-50 %. Příjmy z potencionální výstavby větrných elektráren tak pro obec znamenají možnost významně urychlit rozvoj obce. Pro ilustraci, 2mil. Kč je částka, kterou Krouna platí ročně jako splátku úvěru za výstavbu kanalizace nebo náklady obce na provoz školy.

Projekt pro obec Krouna nepředstavuje žádný výdaj či riziko, veškeré náklady nese investor. VTE je umístěna na obecním pozemku, který si investor „pronajímá“. Smlouvy mezi investorem a obcí garantují, že investor bude povinen hradit „nájem/finanční kompenzaci obci“ a sdílet elektřinu s občany Krouny dle domluvených podmínek po celou dobu provozu VTE. Po skončení životnosti (20-25 let) je investor povinen VTE demontovat a pozemek uvést do původního stavu. Případná změna majitele VTE nemá na tyto právní závazky vliv.

Navrhované umístění VTE

Navrhujeme jednu VTE na existující mítině v lese,
500 m za vysílačem u silnice I/34 směr Polička.

Pohled z odbočky na Františky (1,8 km od VTE). Obloha uměle přebarvena na modro pro zvýšení kontrastu.

VTE je navržena co nejdále od lidských obydlí, aby nikoho nerušila, u stávajícího koridoru energetické technické infrastruktury. Nejbližší chaty ve Velkých Pasekách, Františkách i Borové jsou vzdáleny více jak 1 000 m, většina domů 3 km a více.

Vzdálenost od okolních obcí

Vzdálenost od VTE Střed obce Nejbližší dům
Krouna 7 km 6,6 km
Rychnov 4,1 km 3,2 km
Františky 1,8 km 1,2 km
Otradov 6,8 km 6,5 km
Česká Rybná 5,6 km 5,2 km
Pustá Kamenice 3 km 1 km
Proseč 5,1 km 3,4 km
Paseky 2,9 km 2,1 km
Martinice 2,4 km 1,3 km
Borová 3-4 km 1,1 km

Vzdálenost VTE od Vašeho domu si může změřit zde.

Navrhovaná technologie a velikost Technologie a velikost

Hluková studie

Moderní VTE plní hlukové limity (40 dB) cca v 500 m od paty elektrárny. VTE Krouna je od všech obydlí více jak 1 km, dostatečně daleko, aby hluk nebyl žádný problém, jak dokazuje akustická studie zpracovaná odbornou firmou Studio D – akustika, viz odkaz.

Hygienický limit pro noční dobu je 40 dB. V nejbližší chalupě v Pusté Kamenici (1 000 m od VTE) činí úroveň hluku 32,1 dB. V druhé nejbližší (1 100 m) klesá na 31,5 dB, v třetí nejbližší (1 200 m na 30,9 dB. Dvě nejbližší chalupy na Františkách těsně u lese jsou vzdálené 1 200 m, hluk 30,9 dB. Všechny další domy jsou vzdálené 1 300 m a více, kde bude úroveň hluku za hranicí lidské slyšitelnosti v reálných venkovních podmínkách (< 30 db), to vše bez započtení vlivu útlumu hluku vegetací (lesem). V reálných podmínkách (vítr, stromy) tak VTE nebude slyšitelná.

Škála hlučnosti v decibelech (dB)

  • 0 db 
  • 20 dbPadání listí
  • 40 dbObývací pokoj
  • 60 dbKonverzace
  • 80 dbKamion

Mýty a fakta

Všechny možné vlivy projektu na člověka, krajinu a přírodu se detailně zkoumají v rámci řízení EIA, tedy analýzy dopadu projektu na životní prostředí. Jedná se o prověřenou a dlouhými léty provozu odzkoušenou technologii. Konstrukce a technologie moderních větrných elektráren vylučují vznik problémů, které u nejstarších typů větrníků před více než 30 lety nastávaly (nadměrný hluk, světelné odlesky, odpadávající led., atd.), přesto některé mýty ve veřejném prostoru přetrvávají.

Vliv VTE na okolí – mýty a fakta Vliv VTE na okolí - fakta

Další nezávislé zdroje informací

Chcete se o větrných elektrárnách a tomu, jak přispívají k ochraně životního prostředí a klimatu dozvědět více? Doporučujeme následující informační zdroje...

Další zdroje informací

(c) PV Consulting 2023 Všechna práva vyhrazena
developed by Devels