Další zdroje informací

Chcete se o větrných elektrárnách a tomu, jak přispívají k ochraně životního prostředí a klimatu dozvědět více? Doporučujeme následující informační zdroje.

1. Česká společnost pro větrnou energiiwww.csve.cz
Spousta informací o větrných elektrárnách v ČR i zahraniční. Mj. tam najdete mapu umístění všech VTE v ČR (abyste si zkušenosti z provozu případně mohli sami ověřit na místě), technické informace o VTE nebo Studie potenciálu větrné energetiky v ČR, kterou pro Ministerstvo průmyslu a obchodu zpracovala Akademie věd ČR.

2. Fakta o klimatuwww.faktaoklimatu.cz
V grafech podané informace o nezbytnosti přechodu na bezemisní energetiku včetně scénářů pro ČR.

3. Hnutí Duha - PDF ke stažení
Fakta a mýty o větrných elektrárnách

4. Skupina ČEZwww.pro-vetrniky.cz
Fakta o větrných elektrárnách

5. Unie komunitní energetiky (které jsme členy)www.uken.cz
Informace o tom, jak bude fungovat komunitní energetika, tzn. jak budeme moci námi vyrobenou bezemisní energii sdílet s občany Krouny.

6. Diplomová práce „Větrné elektrárny od A do Z“
Zdeněk Klein pod vedením Doc. RNDr. Petr Sládek, CSc., PDF ke stažení

(c) PV Consulting 2023 Všechna práva vyhrazena
developed by Devels