Navrhovaná technologie a velikost

Využíváme technologii špičkových evropských výrobců VTE, společností Enercon (www.enercon.de) nebo Vestas (www.vestas.com) určených pro vnitrozemské projekty.
Máme zkušenosti 10 let s provozem VTE Enercon E-48 v Dožicích v Plzeňském kraji.
Navrhujeme využití VTE o výkonu 6,5MW, typ Vestas V162 (nebo alternativně nebo menší VTE 4,2, typ Enercon E-138). Číslo označuje průměr rotoru. Obdobná VTE Enercon E-138 byla letos zprovozněna v Žipotíně v Pardubickém kraji, (typ Enercon E-138), reportáž zde.
Navrhujeme stožár o výšce 119 m s poloměrem rotoru 81 m.

VTE je dočasná stavba na 20 let. Po skončení životnosti je VTE demontována, odvezena a z 88% recyklována. Nejedná se o trvalý zásah do krajiny.

VTE neprodukují žádné emise, odpad, nespotřebovávají ani neznečišťují vodu či životní prostředí. VTE zabírají minimum půdy a „pod nimi“ běžně pokračuje zemědělská či jiná činnost. Železobetonový základ VTE, který je zahrnutý zeminou, je kruh cca 25m, jinak je technologie ve vzduchu. VTE se neoplocuje a nepředstavuje žádnou bariéru v území pro lidi ani pro zvěř. Díky své efektivitě mají moderní VTE energetickou návratnost jen 8-12 měsíců.

VTE v lese nejsou v ČR běžné, v zahraničí ano. V Německu je k 12/2022 nainstalováno na lesních pozemcích 2 345 VTE. Zahraniční zkušenosti dokazují, že VTE nemají pro zvířata ani les negativní vliv. Více o zkušenostech z Německa naleznete zde (německý originál) nebo zde (český strojový překlad).

Pohled do útrob VTE naleznete ve videích níže:
Reportáž TV Nova z VTE Věžnice na Vysočině
Videoprohlídka VTE Věžnice
Videoprohlídka VTE Václavice (Liberecký kraj)

(c) PV Consulting 2023 Všechna práva vyhrazena
developed by Devels