Reálné zkušenosti z provozu VTE v ČR - Obec Rozstání

Dobrý den pane starosto,

připravujeme projekt jedné VTE v Pardubickém kraji, www.vte-krouna.cz, 11. 11. 2023 bude o této věci v obci Krouna místní referendum, a rádi bychom se s občany Krouny podělili o Vaše zkušenosti s provozem VTE. Bylo by možné Vás požádat o on-line rozhovor přes Skype (či jinou aplikaci), případně Vás požádat o odpovědi na otázky níže?

Pokud byste preferoval některou otázku přeskočit, necháme to na Vás, uvítáme jakoukoli zpětnou vazbu.

Děkuji moc a jsem s pozdravem,
Petr Vavrečka


Kolik větrných elektráren ve Vaší obci stojí, jak jsou veliké a jak jsou daleko od obce?
Jedna větrná elektrárna VESTAS V100 o výkonu 1,8 MW. Vzdušnou čarou od nejbližší zastavěné části obce je elektrárna vzdálena 800 m.

Jak dlouho už VTE ve Vaší obci jsou, tzn jak dlouhé zkušenosti s jejich provozem máte?
Na katastru obce stojí od roku 2011, provoz je bezproblémový, od občanů stížnosti na provoz VE nemáme.

Jak se u větrníků žije? Jaké jsou Vaše zkušenosti?
Větrná elektrárna se stala turistickým cílem. Provozovatel umístil u stavby informační ceduli s rozkresem elektrárny a dopadem na životní prostředí ve srovnání s jinými zdroji energie (např. uhelná elektrárna). Původní obavy občanů z hluku vzaly za své. Elektrárna nijak zvlášť hlučná není, v blízkosti VE je pozorován pohyb lesní zvěře. Při silnějším západním větru je slyšet "šustění lopat v obci", ale při srovnání hluku z dopravy či železnice je daleko méně intenzivní.

Přinesly VTE obci nebo jejím občanům nějaké positiva? Dostává např. obec nebo místní spolky od investora nějaké finanční plnění?
Ano, obec každoročně od provozovatele dostává příspěvek.

Přinesly VTE obci nebo jejím občanům nějaké potíže? Máte např. stížnosti od občanů na hluk nebo něco jiného?
Občané si na soužití zvykli a po 12 letech provozu žádné oficielní stížnosti nemáme.

A co ceny nemovitostí? Pozorovali jste nějaký pokles cen nemovitostí ve Vaší obci poté, co se elektrárny postavily?
Pokles cen, nenastal. Ceny nemovitostí stále rosty bez ohledu na výstavbu a provoz VE.

Jak se k větrníkům staví místní občané?
S jednou VE nemají problém, možná by byli svolni i ke stavbě druhé, ale to je věcí k jednání. V letech minulých zde vznikal projekt větrný park Drahany, kde mělo být postavemo na třech katastrech cca 10 dalších větrníků. k tomuto se již obyvatelé stavěli negativně. Vadil jim velký počet a tím pádem poškození krajinného rázu.

Pokud byste se mohli rozhodnout znovu, akceptovali byste větrníky na svém území? Určitě ano, ale v rozumné míře. K obci dvě tři větší elektrárny nikoli větrný park jaký vídáme při cestě do Rakouska.

Jaké byste dal případně doporučení jiným obcím, které výstavbu VTE zvažují.
Nebát se do toho jít, je to určitý alternativní zdroj a spolu s FVE se vhodně doplňují. Mluvit s občany o stavbě, uspořádat besedu s investorem (provozovatelem) a vyvětlit výhody, porovnat VE s jinými zdroji, jak ve vzathu k životnímu prostředí, tak jejich provozu a výkonu.

Ing. Petr Kraus
starosta obce Rozstání a Baldovec


Zkušenosti s dlouholetým provozem VTE na katastrech jejich obcí očima starostů naleznete zde:
Městys Drahany
Obec Rozstání

(c) PV Consulting 2023 Všechna práva vyhrazena
developed by Devels